UNESCO PROGRAMLARI İÇİN UNSUR TEKLİF FORMU

UNESCO Programları Bilgi Notu için tıklayınız.
ÖNERİDE BULUNAN KURUM :
KURUM YETKİLİSİ :
İRTİBAT TELEFONU :      
MAİL ADRESİ :      
             
 AŞAĞIDA YER ALAN ÖZET TABLODA ÖNERECEĞİNİZ 1 VEYA 2 UNSURUN ADI, YERİ VE KARŞILIK GELEN PROGRAMI YAZINIZ.
DAHA SONRA AŞAĞIDAKİ TABLOLARDAN SADECE İLGİLİ PROGRAMI AYRINTILI DOLDURUN.
     
         
ÖNERİLEN UNESCO MİRAS LİSTESİ / PROGRAMI ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
PROGRAM İÇİN TEKLİF ETTİĞİ UNSUR ADI VE YERİ   PROGRAM İÇİN TEKLİF ETTİĞİ UNSUR ADI VE YERİ  
MİRAS LİSTELERİ DÜNYA MİRAS LİSTESİ
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ
YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ
KÜRESEL JEOPARK AĞI 
BİYOSFER REZERVLERİ AĞI
DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI 
PROGRAMLAR YARATICI ŞEHİRLER AĞI
(Kastamonu İl Merkezini Kapsamaktadır)
ÖĞRENEN ŞEHİRLER KÜRESEL AĞI
(Kastamonu İl Merkezini Kapsamaktadır)
 
1 DÜNYA MİRAS LİSTESİ PROGRAMI KRİTERLERİ ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ
İSTENEN KRİTERLER İnsanın yaratıcı dehasının bir başyapıtı
Bir zaman zarfı içinde veya dünyanın bir kültürel alanında, mimarlık veya teknoloji, anıtsal sanatlar, şehir planlama veya peyzaj tasarımı alanlarındaki gelişmeler ile ilgili insani değerler arasında önemli bir alışverişi sergilemekte
Yaşayan veya ortadan yok olmuş bir kültürel geleneğe veya bir uygarlığa yönelik ünik veya en azından istisnai bir tanıklık üstlenme
İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı tipinin, mimari veya teknolojik bütünün veya peyzajın istisnai bir örneği 
Geri döndürülemez değişimin etkisi altında  hassas hale geldiği zaman, bir kültürün (veya kültürlerin) veya insanın çevresiyle etkileşiminin temsilcisi olan geleneksel insan yerleşiminin, arazi kullanımının veya deniz kullanımının istisnai bir örneği
İstisnai evrensel öneme sahip olaylar veya yaşayan gelenekler ile, fikirler ile,  veya inançlar ile, sanatsal ve edebi eserler ile doğrudan veya somut bir biçimde ilgili olmalı (Komite bu kriterin tercihen diğer kriterler ile birlikte kullanılması gerektiğini kabul etmektedir.)
Üstün doğal bir fenomeni veya istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanları içermeli
Yaşamın kaydı, yer şekillerinin oluşumunda devam eden önemli jeolojik süreçler veya
önemli jeomorfik veya fizyografik özellikler
 dahil dünya tarihinin önemli aşamalarını
temsil eden istisnai örnekler olmalı
Kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemlerinin ve bitki ve hayvan topluluklarının evrim ve gelişimindeki devam eden önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri temsil eden istisnai örnekler olmalı
Bilim veya koruma açısından istisnai
evrensel değere sahip tehdit altındaki türleri ihtiva edenler dahil biyolojik çeşitliliğin yerinde
korunması için en önemli ve dikkat çeken doğal habitatları içermelidir
Not: Önerilen unsurun bu kriterlerden birisini bile karşılaması yeterli olsada, birden çok kriteri kapsaması kabul şansını arttırmaktadır.  
2 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ PROGRAMI KRİTERLERİ ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ
KRİTERLER Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.)
Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.)
Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler  (nişan, düğün, doğum, Nevruz, vb. kutlamalar
Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi vb
El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi vb.)
 
3 YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ PROGRAMI KRİTERLERİ ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ
KRİTERLER Ustalığını 10 yıldır icra ediyor olması
Sanatını usta-çırak ilişkisi ile öğrenmiş olması
Konusunda ender bulunan bilgiye sahip olması
Kişi veya grubun bilgi ve becerilerini çırağa aktarma becerisi (çırak yetiştirmiş olması)
Kişi veya grubun bilgi ve becerilerini geliştirme yeteneği (sanatının toplumla buluşmasını sağlayacak yenilikler içermesi
       
4 KÜRESEL JEOPARK AĞI KRİTERLERİ ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ
KRİTERLER Boyut ve yerleşim 
Jeoçeşitlilik, biyoçeşitlilik ve kültürel miraslar arasındaki sinerji 
Jeobilim bilgilerini, çevresel ve kültürel kavramları anlatacak araçlar ve eğitim aktiviteleri (bilimsel çalışmalar, müzeler….) 
 
5 BİYOSFER REZERVİ ALANl KRİTERLERİ ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ
KRİTERLER Önemli biyocoğrafik bölgelerin temsilcisi olan ekolojik sistemler içermek
Biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli bir alan olması
BR’nin üç fonksiyonuna (koruma, kalkınma ve lojistik destek) hizmet etmesi için uygun büyüklüğe sahip olmak
 
6 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI KRİTERLERİ ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ
KRİTERLER Yeryüzünün belgesel mirasının en uygun tekniklerle korunmasını kolaylaştırmak,
Belgesel mirasa evrensel erişim konusunda yardımcı olmak
Belgesel mirasın varlığı ve önemi hakkında dünya çapında farkındalık oluşturmak
 
7 YARATICI ŞEHİRLER AĞI TEMALAR
(Sadece Kastamonu İl Merkezi Kapsar)
ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ ÖNERİNİZ SOLDAKİ HANGİ KRİTER YADA KRİTERLERİ NASIL  KARŞILAMAKTADIR AYRINTILI AÇIKLAYINIZ
TEMA BAŞLIKLARI 1. Edebiyat Şehirleri 
2. Gastronomi Şehirleri 
3. Medya Sanatları Şehirleri 
4. Müzik Şehirleri 
5. Sinema/Film Şehirleri 
6. Tasarım Şehirleri 
7. Zanaat ve Halk Sanatları Şehirleri 
 
8 ÖĞRENEN ŞEHİRLER KÜRESEL AĞI PROGRAMI
(Sadece Kastamonu İl Merkezi Kapsar)
ÖNERİ 1 ÖNERİ 2
ÖNERİNİZİ AYRINTILI AÇIKLAYINIZ ÖNERİNİZİ AYRINTILI AÇIKLAYINIZ