Yer Kastamonu
Sektör Kültür ve Turizm
Proje Bedeli ₺ 757.770,00
Nakdi Harcama ₺ 757.770,00
Nakdi Gerçekleşme
100.00 %
Fiziki Gerçekleşme
100 %
Proje Başlama Tarihi 03.05.2016
Proje Bitiş Tarihi 08.12.2017
Proje Durumu Tamamlandı
Açıklamalar : Atabey Muzaffereddin Yavlak Aslan Bey tarafından 13. yy.’ ın ikinci yarısında 1273 yılında yaptırılmıştır. Şehrin bilinen en eski camisidir. Duvarlar kesme ve moloz taştan yapılmıştır. 40 direğin üstüne oturtulan ahşap tavanı vardır. Bu nedenle halk arasında “Kırk Direkli Camii olarak bilinen Atabey Gazi Camiisinin alt tarafında bulunmaktadır. 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma kapsamında yer alan bina Ağustos 2014 tarihinde Belediyemiz tarafından satın alınmıştır. Belediyemizce satın alınıp butik otel olarak restore edilen Şehoğlu Konağına ek bina olarak hizmet vermektedir. Yapı taban oturumu 146 m2 olup, moloz ve kesme taş ile çıkan zemin kat üzeri 2 normal kat ve 1 cihanüma katından ibarettir. Restorasyon projesi Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 16.12.2015 gün ve 2920 sayılı kurul kararınca onay alınmıştır.
12.12.2018
12.12.2018