Yer Kastamonu
Sektör Tarım ve Orman
Proje Bedeli ₺ 145.000,00
Nakdi Harcama ₺ 144.821,00
Nakdi Gerçekleşme
100 %
Fiziki Gerçekleşme
100 %
Proje Başlama Tarihi 01.01.2019
Proje Bitiş Tarihi 31.12.2019
Proje Durumu Tamamlandı
Açıklamalar : İlimizde hayvancılıkta arzu edilen gelişmenin temin edilebilmesi, verimliliğin ve karlılığın sağlanabilmesi büyük ölçüde kaba yem üretimine bağlıdır. En önemli kaba yem kaynaklarımız çayır mera alanları ile yem bitkisi ekiliş alanlarıdır. Bu amaçla Bakanlığımızca hayvancılığımızın ihtiyacı olan yem bitkileri üretimini arttırmak için hayvancılık potansiyeli yüksek illerde Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi uygulanmaktadır.
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018