Yer Kastamonu
Sektör Eğitim
Proje Bedeli ₺ 186.142.000,00
Nakdi Harcama ₺ 33.152.393,01
Nakdi Gerçekleşme
0 %
Fiziki Gerçekleşme
0 %
Proje Başlama Tarihi 01.01.2008
Proje Bitiş Tarihi 31.12.2025
Proje Durumu Devam Ediyor
Açıklamalar : Derslik Ve Merkezi Birimler ana projesinin 3 adet alt projesi bulunmaktadır. Söz konusu projeye ait İhsangazi Meslek Yüksekokulu Binası ve Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Binası hibe olarak yürütülmektedir. Kastamonu Meslek Yüksekokulu Binası yapım işi için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 9.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlgili projeye mali yıl içerisinde 5.000.000,00-TL yatırımları hızlandırma ödeneği aktarılmıştır. Bu doğrultuda projenin toplam ödeneği 14.000.000,00-TL'ye yükselmiştir. Toplam ödeneğin 12.452.734,89-TL'lik kısmı Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnşaatı alt projesinde kullanılmıştır. 2023 Yılı Yatırım Programı ile 36.142.000,00-TL'si hibe olmak üzere toplam 150.000.000,00-TL proje bedeli ( 186.142.000,00-TL ) tahsis edilmiştir. Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnşaatı alt projesinin 2023 yılı ödeneği ise 50.000.000,00-TL'dir.
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018