Yer Kastamonu
Sektör Kültür ve Turizm
Proje Bedeli ₺ 3.876.000,00
Nakdi Harcama ₺ 0,00
Nakdi Gerçekleşme
0 %
Fiziki Gerçekleşme
0 %
Proje Başlama Tarihi 01.01.0001
Proje Bitiş Tarihi 01.01.0001
Proje Durumu İhale Aşamasında
Açıklamalar : Bütünleşik turizm programı kapsamında yöresel ve kültürel üretim, tanıtım ve eğitim gerçekleştirme merkezi olarak uygulama projesi Ankara 1 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğü tarafından Gastronomi merkezi olarak onaylanmıştır.İhale hazırlık işlemleri devam etmemktedir.
12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018