Yer Kastamonu
Sektör Çevre ve Şehircilik
Proje Bedeli ₺ 0,00
Nakdi Harcama ₺ 22.396,40
Nakdi Gerçekleşme
8.00 %
Fiziki Gerçekleşme
8 %
Proje Başlama Tarihi 25.10.2017
Proje Bitiş Tarihi -
Proje Durumu Proje Aşamasında
Açıklamalar : Kastamonu İli Merkez İlçesi Gölköy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşi İdaremizce tahdit sınırları belirlenmekte olup; güncel tahdit sınırları ile birlikte Toprak Koruma Kurulu’na sunulmak üzere İmar Planı Sınırları hakkında rapor hazırlanacak.