Yer KASTAMONU
Sektör Kültür ve Turizm
Proje Bedeli ₺ 7.553.580,37
Nakdi Harcama ₺ 11.491.512,93
Nakdi Gerçekleşme
100 %
Fiziki Gerçekleşme
100 %
Proje Başlama Tarihi 13.10.2017
Proje Bitiş Tarihi 01.07.2019
Proje Durumu Tamamlandı
Açıklamalar : Bakırcılık zanaatı Eski Kastamonun önemli geçim kaynaklarından olmakla birlikte 1920’li yıllarda Kastamonu’da bakırcılık zenaatı sona ermeye başlamıştır. Bu yıllarda Küredeki bakır madenlerin çalışmaması hammadde akışını durdurmuş; çok sayıda usta İstanbul’a göç etmiştir. Bugün de eski belediye binasının doğusunda yer alan Bakırcılar adını taşıyan bir sokak ve halen bu zenaati sürdüren birkaç bakırcı ve kalaycı dükkanı bulunmaktadır. Ancak, üretim kısıtlıdır. Proje ile Bakırcılar Çarşısı’nın geleneksel kimliğine uygun olarak düzenlenmesi, tüm kullanıcıların erişimini kolaylaştıracak, güvenli ve çağdaş bir biçimde organize edilmesi ve özellikle kaybolmaya yüz tutmuş bakırcılık zenaatını yeniden canlandırması sağlanacaktır. Proje sonunda bakırcılar çarşısı Kastamonu’nun kültürel turizm çerçevesinde değerli bir odak ve çekim noktasına kavuşacaktır. Yatırım Bedeli 3.006.952,41 TL. Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.11.2016 ve 3832 sayılı kurul kararınca onay alınmıştır. 9.10.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2.11.2017 tarihinde harç koyma töreni gerçekleştirilmiştir. •6.355,00 m² alan içerisinde, 110 adet tescilli ve tescilsiz binada uygulama yapılacaktır •3 adet yapı tescilli olup diğerleri tescilsiz yapılardır. •1 adet yapıda tescile önerilmiştir. •1 adet yapıda dini yapıdır. •Yapılardan 15 adet hem ticaret hem konut olarak kullanılmaktadır. •Diğer 95 adet yapı ticaret olarak kullanılmaktadır.
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018