Kentsel Dönüşüm Verileri (2013-2022)
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı (2014-2022)
Yapı Denetim Firma Sayıları (2022)
Hazır Beton Firma Sayıları (2022)
Yapı Denetim Faaliyetleri (2022)
Yıllara Göre Konut Satışı (2013-2021)
Belediyeler Tarafından Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı, Yüzölçümü, Daire Sayısı, Değer ve Kullanım Alanları (2015-2020)
Belediyeler Tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilen Bina Sayısı, Yüzölçümü, Daire Sayısı, Değer Ve Kullanım Alanları (2015-2020)
Yapı Malzemeleri Denetim Sayıları (2022)
Taze Beton Deneyi Sayıları (2022)
Sıfır Atık Projesi Bilgileri (2021)
İlimizdeki Tescilli Doğal Sit Alanları (2022)
İlimizdeki Tescilli Anıt Ağaçlar (2022)
İmar Barışı Verileri (2022)
Personel Durumu (2022)
Çevre İzin İstatistikleri (2021-2022)
Milli Emlak Gelirleri(2022)
İlimizdeki Tescilli Mağaralar (2022)