Yerel Yönetimler
Kentsel Dönüşüm Verileri
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı
Yapı Denetim Firma Sayıları
Hazır Beton Firma Sayıları
Yapı Denetim Faaliyetleri
Yıllara Göre Konut Satışı
Belediyeler Tarafından Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı, Yüzölçümü, Daire Sayısı, Değer ve Kullanım Alanları
Belediyeler Tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilen Bina Sayısı, Yüzölçümü, Daire Sayısı, Değer Ve Kullanım Alanları
Yapı Malzemeleri Denetim Sayıları
Taze Beton Deneyi Sayıları
Taşınmaz Tipine Göre İstatistik
Tahsisli Taşınmaz İstatistiği
Sıfır Atık Projesi Bilgileri
Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (KG)
Milli Emlak Gelirleri
Milli Emlak Gelirleri 2
Çevre Denetim Sayıları
İlimizdeki Tescilli Doğal Sit Alanları
İlimizdeki Tescilli Anıt Ağaçlar
İmar Barışı Verileri
Yapı Denetim Faaliyeti Sonrası Uygulanan İdari Yaptırım
Personel Durumu
Çevre İzin İstatistikleri
Milli Emlak Taşınmaz İstatistiği