Kentsel Dönüşüm Verileri (2013-2022)
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı (2014-2022)
Yapı Denetim Firma Sayıları (2022)
Hazır Beton Firma Sayıları (2022)
Yapı Denetim Faaliyetleri (2022)
Yıllara Göre Konut Satışı
Yapı Malzemeleri Denetim Sayıları (2022)
Taze Beton Deneyi Sayıları (2022)
İlimizdeki Tescilli Doğal Sit Alanları (2022)
İlimizdeki Tescilli Anıt Ağaçlar (2022)
İmar Barışı Verileri (2022)
Personel Durumu (2022)
Milli Emlak Gelirleri(2022)
İlimizdeki Tescilli Mağaralar (2022)