Personel Durumu

Açıklama Erkek Sayısı Kadın Sayısı Toplam
Memur 65 25 90
657/4-B (Sözleşmeli) 1 0 1
İşci 2 1 3
İşçi (696 4/D) 8 1 9
Genel Toplam 76 27 103

Bu veriler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.