Yapı Denetim Faaliyeti Sonrası Uygulanan İdari Yaptırım

Uygulanan İdari Yaptırım (2020) Yıl İçi Toplam Karar Sayısı İdari Yaptırım Tutarı Yıl İçi Toplam İdari Yaptırım Tutarı
Yapı Denetim 1(Bir) Yıl Yeni İş Almaktan Men Cezası - - -
Laboratuvar İzin Belgesi İptali - - -
Yapı Denetim İdari Para Cezası - - -
PGD Sonrası Uygulanan İdari Yaptırım - - -

Bu veriler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.