Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre Nüfus, 2020 (+6 Yaş)
İl Geneli Eğitim Durumu 2022-2023
Okul Sayıları (2020)
Öğrenci Sayıları (2020)
Öğretmen Sayısı (2020)
Genel Ortaöğretim (2022-2023)
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim (2022-2023)
Özel Öğretim Kurumları ve Rehabilitasyon Merkezleri (2022)
Halk Eğitim Merkezleri (2022)
Kastamonu Üniversitesi Fakülteler ve Yüksekokullar (2022)
Kastamonu Üniversitesi Personel Durumu (2022)
Yükseköğretim Öğrenci Yurtları (2019)
Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Okuma Yazma Bilmeyenler, 2020
Yıl ve Cinsiyete Göre Okur Yazarlık, +6 Yaş (2017-2020)