Yıl ve Cinsiyete Göre Okur Yazarlık, +6 Yaş
Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre Nüfus, 2018 (+6 Yaş)
2019-2020 İl Geneli Eğitim Durumu
Okul Sayıları
Öğrenci Sayıları
Öğretmen Sayısı
Genel Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Özel Öğretim Kurumları ve Rehabilitasyon Merkezleri
Halk Eğitim Merkezleri
Kastamonu Üniversitesi Fakülteler ve Yüksekokullar
Kastamonu Üniversitesi Personel Durumu
Yükseköğretim Öğrenci Yurtları
Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Okuma Yazma Bilmeyenler, 2018