Ticaret İl Müdürlüğü Hal Kayıt Bildirimci Sayıları

HAL SIFATLARI 2018 VERİLERİ 2019 VERİLERİ
Depo / Tasnif ve Ambalaj 5 5
İhracat - İthalat 1 1
Lokanta - Yemekhane 6 6
Pazarcı 99 105
Üretici 53 56
Market - Manav 96 108
Hal İçi Tüccar 16 15
Hal Dışı Tüccar 19 17
Sanayici 1 2
Otel - yurt 4 4

Bu veriler Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.