Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatif Verileri

KOOPERATİFLER 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI
Küçük Sanat Kooperatifleri 3 3 3
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri 48 50 50
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 16 16 16
Tüketim Kooperatifleri 1 1 1
Turizm Geliştirme Kooperatifi 2 2 2
Araştırma Proje Eğitim Kooperatifleri 1 1 1
Sınai Üretim ve İşletme Kooperatifleri 1 1 1
Site Yönetimi Kooperatifleri 1 1 1
Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifleri 0 1 4
Toplam 73 76 79
KOOPERATİFLER 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI
Genel Kurul Toplantısı yapan Kooperatifler 74 75 61
Kuruluşu Yapılan Kooperatif Sayısı 2 4 5
Genel Kurul Toplantısı Yapmayan, Savcılığa Verilen Kooperatif Sayısı 0 0 0
Kaydı Silinen Kooperatif Sayısı 2 1 2
Anasözleşme Değişikliği Yapan Kooperatif Sayısı 10 2 3
Tasfiye Kararı Alan Kooperatif Sayısı 2 1 0

Bu veriler Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.