Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatif Verileri

KOOPERATİFLER 2017 YILI 2018 YILI
Küçük Sanat Kooperatifleri 3 3
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri 48 50
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 16 16
Tüketim Kooperatifleri 1 1
Turizm Geliştirme Kooperatifi 2 2
Araştırma Proje Eğitim Kooperatifleri 1 1
Sınai Üretim ve İşletme Kooperatifleri 1 1
Site Yönetimi Kooperatifleri 1 1
Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifleri 0 1
Toplam 73 76
KOOPERATİFLER 2017 YILI 2018 YILI
Genel Kurul Toplantısı yapan Kooperatifler 74 75
Kuruluşu Yapılan Kooperatif Sayısı 2 4
Genel Kurul Toplantısı Yapmayan, Savcılığa Verilen Kooperatif Sayısı 0 0
Kaydı Silinen Kooperatif Sayısı 2 1
Anasözleşme Değişikliği Yapan Kooperatif Sayısı 10 2
Tasfiye Kararı Alan Kooperatif Sayısı 2 1

Bu veriler Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.