KARGAZ (2021 2. AY)
ENERJİ SA (2020)
TEİAŞ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- TRAFO MERKEZLERİ (2019)
TEİAŞ. 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- ENERJİ İLETİM /KABLO HATLARI (2019)
TEİAŞ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SAHASINDA BULUNAN İLLERDE SON 5 YILLIK ELEKTRİK ENERJİ TÜKETİMİ (2019)
TEİAŞ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI (2019)