GÖÇ İSTATİSTİKLERİ (2022)

GÖÇ VE NET GÖÇ HIZI (‰) (2022)
Toplam nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı (‰)
TÜRKİYE 85.279.553 2.791.156 2.791.156 0 0,0
KASTAMONU 378.115 19.960 16.321 3.639 9,7
İLLER ARASI GÖÇ ETME NEDENLERİ (2022)
İL Göç Durumu Toplam Tayin/İş Değişikliği İşe Başlamak/İş Bulmak Eğitim Ailevi Neden Daha İyi Konut ve Yaşam Koşulları Aile Bağımlı Geri Dönme Sağlık/Bakım Ev Alınması Emeklilik Diğer Bilinmeyen
KASTAMONU Verdiği Göç 16.321 1.885 1.791 3.253 791 2.876 2.671 223 176 355 47 301 1.952
Aldığı Göç 19.960 1.660 1.706 4.714 834 3.285 3.751 1.378 211 601 295 468 1.057
İL DÜZEYİNDE ULUSLARARASI GÖÇ (2018-2022)
İL Yıl Gelen Erkek Gelen Kadın Gelen Giden Erkek Giden Kadın Giden
2022 666 355 311 1.100 728 372
2021 661 385 276 948 607 341
KASTAMONU 2020 562 337 225 1.101 731 370
2019 2.068 1.309 759 1.279 786 493
2018 2.343 1.429 914 1.053 614 439

YURT DIŞI GÖÇ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Uluslararası göç istatistikleri hesaplanırken, Birleşmiş Milletlerin "Uluslararası Göç İstatistikleri Tavsiyeler Dokümanı" ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan uluslararası göç istatistikleri metaverisinde yer alan tanım ve kavramlar dikkate alınmıştır. Yıllık göç akış istatistikleri üretilirken, Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanı esas alınmıştır. Yabancı nüfusun belirlenmesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ikamet izinleriyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulundan alınan çalışma izinleri kullanılmıştır. Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, Türkiye'de en az üç aylık ikamet/çalışma iznine, ikamet izin belgesine eşdeğer bir belgeye veya uluslararası koruma statüsüne sahip olanlar ile izinle T.C. vatandaşlığından çıkmış olup ülkemizde ikamet eden kişiler değerlendirilmiştir. Suriye'den gelip geçici koruma statüsü ile ülkemizde bulunan yabancılar bu çalışmaya dâhil değildir.

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.