KASTAMONU İLİ NÜFUS VERİLERİ - 2022

YILLARA GÖRE NÜFUS ARTIŞI (2007-2022)
YILLAR 2007 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TÜRKİYE 70.586.256 73.722.988 78.741.053 79.814.871 80.810.525 82.003.882 83.154.997 83.614.362 84.680.273 85.279.553
KASTAMONU 360.366 361.222 372.633 376.945 372.373 383.373 379.405 376.377 375.592 378.115
NÜFUS ARTIŞ HIZI (‰) VE NÜFUS YOĞUNLUĞU (KİŞİ/KM²) (2022)
Toplam Nüfus 2021-2022 Dönemi Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰) Nüfus Yoğunluğu
TÜRKİYE 85.279.553 7,1 111
KASTAMONU 378.115 6,7 29
İL VE CİNSİYETE GÖRE İL/İLÇE MERKEZLERİ İLE BELDE/KÖY NÜFUSLARI (2022)
Toplam İl ve İlçe Merkezleri Belde ve Köyler
CİNSİYET Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
TÜRKİYE 85.279.553 42.704.112 42.575.441 79.613.279 39.802.439 39.810.840 5.666.274 2.901.673 2.764.601
KASTAMONU 378.115 186.902 191.213 244.090 119.113 124.977 134.025 67.789 66.236
İL VE CİNSİYETE GÖRE KENT - KIR NÜFUSLARI (2022)
Genel Kent (Nüfusu 20 Bin ve Üzeri Belediye ve Köyler) Kır (Nüfusu 20 Bin ve Daha Az Belediye ve Köyler)
CİNSİYET Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
TÜRKİYE 85.279.553 42.704.112 42.575.441 76.094.119 38.017.237 38.076.882 9.185.434 4.686.875 4.498.559
KASTAMONU 378.115 186.902 191.213 157.840 76.521 81.319 220.275 110.381 109.894
CİNSİYETE GÖRE ORTANCA YAŞ (2022)
Toplam Erkek Kadın
TÜRKİYE 33,5 32,8 34,2
KASTAMONU 41,6 40,5 42,8

Açıklama:
İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır.(Kent nüfusu 20 bin üzerinde Kastamonu ilçe merkezi ve Tosya ilçe merkezi Nüfusu toplamıdır)

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.