Organize Sanayi Bölgeleri (2022)
Sanayi Sicil Bilgileri 2020 İlk 6 Ay
Üretim Yapan Sanayi İşletme Sayısı ve İstihdam Bilgileri (2022)
Lisanslı Akaryakıt İstasyonları (2022)
Bakanlığımız Kredi Desteği İle Yapılan Küçük Sanayi Siteleri
Belediye Başkanlıkları Veya Ortaklar Tarafından Bakanlık Desteği Olmadan Yapılan Küçük Sanayi Siteleri
Kastamonu Sanayi Siteleri Bilgileri
Ölçü ve Ayar Servisi Denetim Sonuçları (2020)
Sektörel Ve İstihdam Bilgileri (2021)
Ölçü Aletleri Denetim Bilgileri (2021 İlk 6 Ay)
Kastamonu Sanayi Durum Raporu (Sanayi Bölgeleri-2022)
Sanayi Sicil Bilgileri (2021 İlk 9 Ay)
Denetim Bilgileri (2021 İlk 9 Ay)
Pgd Ürün ve Hizmet Yeri Denetimi (2020-2021)
Sanayi Sicil İşlemleri (2020-2021)
Sanayi İşletmelerinin Sektör ve İstihdam Bilgileri (2022) sonu
Ölçü ve Ayar Servisi Denetim Sonuçları (2021)
Sanayi İşletmeleri Ve İstihdamın İlçelere Dağılımı (2021)
Asansör Firma Sayıları (2021)
Kastamonu İlinde Bulunan 2000 Kg üzeri 3. Sınıf Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Sayıları (2022)
2022 Ağustos İtibari İle İşletmelerin İstihdam Ve Sektörel Dağılımı
Sanayi İşletmelerinin İlçelere Dağılımı