2020 YILI ölçü Ayar Servisi Denetim Sonuçları

ANİ MUAYENE DENETLENEN İŞYERİ SAYISI DAMGA KONTRÖLÜ YAPILAN SAYAÇ SAYISI MİKTAR KONTRÖLÜ YAPILANSAYAÇ SAYISI TUTANAK TUTULAN İŞYERİ SAYISI TUTANAK TUTULAN SAYAÇ SAYISI Miktar Kontrolü Yapılan Hazır Ambalaj Ürün Sayısı tutanak tutulan Hazır Ambalaj Ürün Sayısı
Akaryakıt Sayaçları 149 2033 1846 2 6 - -
LPG Sayaçları 131 362 350 2 4 - -
II SINIFTARTI ALAETLERİ 11 13 13 - - - -
III. Sınıf Tartı Aletleri 2000 kg ve altı 33 99 99 - - - -
ııı. Sınıf Tartı Aletleri 2000 Kg üstü 8 10 - - - - -
Su Sayacı - - - - - - -
Taksimetreler - - - - - - -
Hazır Ambalaj 23 - - - - 23 -
TOPLAM 355 2517 2308 4 10 23 -

Bu veriler Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.