Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti Verileri (2019-2023)

Yıllar Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Görevsizlik Toplam
2019 1.405 564 56 2.025
2020 985 487 67 1.540
2021 1.219 624 92 1.936
2022 1.212 665 103 1.980
2023* 479 289 52 820

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.