Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti Verileri

2017 YILI VERİLERİ
Tükerici Lehine Tüketici Aleyhine Görevsizlik Toplam
719 190 3 912
2018 YILI VERİLERİ
Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Görevsizlik Toplam
883 322 13 1218
2019 YILI VERİLERİ
Aylar Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Görevsizlik Toplam
Ocak 128 43 3 174
Şubat 124 27 5 156
Mart 90 65 10 165
Nsan 126 50 1 177
Mayıs 176 52 5 233
Haziran 115 35 4 154
Temmuz 118 42 6 166
Ağustos 70 28 2 100
Eylül 120 38 4 162
Ekim 94 42 2 138
Kasım 100 67 4 171
Aralık 144 75 10 229
Toplam 1405 564 56 2025
2020 YILI VERİLERİ
Aylar Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Görevsizlik Toplam
Ocak 106 59 10 175

Bu veriler Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.