Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti Verileri

2017 YILI VERİLERİ
Tükerici Lehine Tüketici Aleyhine Görevsizlik Toplam
719 190 3 912
2018 YILI VERİLERİ
Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Görevsizlik Toplam
883 322 13 1218
2019 YILI VERİLERİ
Aylar Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Görevsizlik Toplam
Ocak 128 43 3 174
Şubat 124 27 5 156
Mart 90 65 10 165
Nsan 126 50 1 177
Mayıs 176 52 5 233
Haziran 115 35 4 154
Temmuz 118 42 6 166
Ağustos 70 28 2 100
Eylül 120 38 4 162

Bu veriler Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.