Öğrenci Yurtları ( 2019-2020 )

Yurdun Adı Kız Erkek Toplam Kapasite
Kastamonu Yurt Müdürlüğü - 923 923 1306
Şeyh Şaban-ı Veli Yurt Müdürlüğü - 998 998 1388
Abana Yurt Müdürlüğü - 91 91 234
Hüma Hatun Yurt Müdürlüğü 1083 - 1083 1333
Fatma Aliye Hanım Yurt Müdürlüğü 365 - 365 429
Baharzade Feride Hanım Yurt Müdürlüğü 806 - 806 1350
Rabia GÜLNUŞ Yurt Müdürlüğü 1172 - 1172 1350
TOPLAM 3426 2012 5438 7390

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.