Arazi Dağılımı (2021)
Tarımsal Üretim Rakamları (2021)
Orman Varlığımız - Doğa Koruma ve Milli Parklar (2022)
Ağaçlandırma (2021)
Ağaç Türlerine Göre Orman Alanı Dağılımı (2021)
Tarım Alanları - Dekar (2021)
Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretimi (2021)
Sebze Üretimi (2021)
Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Üretimi (2021)
Süs Bitkileri Üretimi (2021)
Yıllara ve Türlerine Göre Hayvan Sayıları (2015-2021)
Arıcılık (2014-2021)
Hayvansal Ürünler Üretimi (ton) (2014-2021)
Tarımsal Üretim Değerleri (2013-2020)
Tarımsal Alet ve Makineler (2010-2020)
*********Desteklemeler (2018)
IPARD İLÇE BAZLI YATIRIM ve HİBE TUTARLARI (2022)
************* Kastamonu İli Orman Alanı (2019)
Genel Tarımsal Desteklemeler (2016-2021)
Bal Ormanları (2022)
IPARD SEKTÖR BAZLI YATIRIM ve HİBE TUTARLARI (2022)
IPARD TOPLAM YATIRIM ve HİBE TUTARLARI (2022)
IPARD PROJE SAYILARI (2022)
IPARD İSTİHDAM ve FAYDALANICI PROFİLİ (2022)
Silvikültür çalışmaları (2022)
Avlanan İçsu Ürünleri Miktarı (ton), 2014-2020
Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Miktarı (ton), 2014-2020
Orköy çalışmaları (2022)
Orman Yangınları (2022)
Canlı Hayvan Sayısı (2021)
Hayvansal üretim (2017-2021)