Arazi Dağılımı
Tarımsal Üretim Rakamları (2020)
Yıllara Göre İlk 10 Ürünümüz
Orman Varlığımız - Doğa Koruma ve Milli Parklar
Ağaçlandırma
Ağaç Türlerine Göre Orman Alanı Dağılımı
Tarım Alanları, 2020 (Dekar)
Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretimi 2020
Sebze Üretimi 2020
Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Üretimi 2020
Süs Bitkileri Üretimi 2020
Yıllara ve Türlerine Göre Hayvan Sayıları
Arıcılık
Hayvansal Ürünler Üretimi (ton)
Tarımsal Üretim Değerleri
Orman Yangınları
Tarımsal Alet ve Makineler
Desteklemeler
IPARD İLÇE BAZLI YATIRIM ve HİBE TUTARLARI
Kastamonu İli Orman Alanı
Kastamonu İli Ormanlarında Servet Ve Artım
Hizmet Araçları
Bina, Lojman Ve Diğer Tesisler
Genel Tarımsal Desteklemeler
Organik Tarım
Çatak Projesi Ödeme Tablosu
Meyve Bahçesi Tesisi
Bitkisel üretim Desteklemeleri
Mera ıslah Ve Amenajman Projesi Harcama Tutarları
Mera Islah Ve Amenajman Projesi Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Harcama Tutarları
İl Genelindeki Yem Bitkileri Destekleme Tutarları
Desteklemeye Tabi Yem Bitkisi Yıllara Göre Ekiliş Dağılımı
Gıda Ve Yem İşletmesi Denetim Sayıları
Gıda Ve Yem İşletmelerine Uygulanan İdari Para Cezaları
Yıllara Göre Trakya’ya Kurbanlık Hayvan Sevk Sayıları
Suni Tohumlama Sayısı
Hayvancılık Destekleri
Genç çiftçi Projeleri
Genç çiftçi Projelerinin İlçelere Göre Dağılımı
Yıllara Göre Bireysel Sulama Projeleri
İlçelere Göre Bireysel Sulama Projeleri
Proje Konusuna Göre Bireysel Sulama Projeleri
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmeti Destekleme ödemeleri
Çiftlik Muhasebesi Veri Ağı (çmva) Desteklemesi
Çiftçi Eğitimleri
Bal Ormanları
IPARD SEKTÖR BAZLI YATIRIM ve HİBE TUTARLARI
IPARD TOPLAM YATIRIM ve HİBE TUTARLARI
IPARD PROJE SAYILARI
IPARD İSTİHDAM ve FAYDALANICI PROFİLİ
Silvikültür çalışmaları
Avlanan İçsu Ürünleri Miktarı (ton), 2014-2019
Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Miktarı (ton), 2014-2019
Orköy çalışmaları