Avlanan İçsu Ürünleri Miktarı (ton), 2014-2018

BALIK TÜRÜ 2014 2015 2016 2017 2018
ALABALIK 3 3 3 4 4
ÇAPAK 1 1 1 1 1
KEFAL 1 1 1 1 1
SAZAN 55 40 25 20 17
TOPLAM 60 45 30 26 23

Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.