PTT Başmüdürlüğü
Karayolu Ulaştırması
Kastamonu Havalimanı
Limanımıza Uğrayan Gemi Sayıları (2016-2021)
Yıllara Göre Motorlu Kara Taşıtları
Trafik Kaza İstatistikleri
Yol Uzunlukları
Kastamonu Havalimanı Uçuş Sayıları