PTT Başmüdürlüğü (2023)
Karayolu Ulaştırması Genel Bilgiler (1993-2023)
Kastamonu Havalimanı (2013-2023)
Limanımıza Uğrayan Gemi Sayıları (2018-2023)
Yıllara Göre Motorlu Kara Taşıtları (2017-2023)