Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 13.921,00 01.01.2019 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 19%

Su ürünleri üretimini Geliştirme Projesi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 1.450,00 01.01.2019 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 86%

İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 21.000,00 01.01.2019 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 3%

Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 1.000,00 01.01.2019 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 39%

Merkez Ve Taşra Teşkilatı Modernizasyonu Prj.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 368.154,00 01.01.2019 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 54%

ılgaz Dağı Yurduntepe Tesisleri 4. Etap Sanat Yapıları Ve Yol Kaplaması Yapım İşi
Kastamonu İl Özel İdaresi

KASTAMONU Ulaştırma ₺ 25.173.809,19 12.04.2018 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 75%

Filyos Havzası Taşkın Koruma (araç Barajı 1. Merhale) Projesi
DSİ 23. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 140.605.914,00 19.10.2015 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 55%

Gökırmak-obrucak Projesi
DSİ 23. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 200.998.847,00 29.06.2012 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 78%

Gökırmak-kırık Projesi
DSİ 23. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 394.448.288,00 06.01.2017 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 7%

Heyelan önleme İnebolu-çatalzeytin Sahil Yolu Muhtelif Kesimlerdeki Heyelanlı Bölgelerin Onarım İşi
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 59.000,00 01.01.2016 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 96%

Araç-boyalı Arası Km: 30+900-33+925 Arası Yol İyileştirilmesi
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 22.500,00 01.01.2017 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 67%

Kastamonu-taşköprü-hanönü 7.bölge Hududu Yolu
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 951.843.390,00 01.01.2003 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 19%

(eflani-daday) Ayrımı- Araç Yolu
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 116.000.000,00 01.01.2018 Proje Durumu: Proje Aşamasında

İskilip-tosya Yolu
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 450.000.000,00 01.01.1999 Proje Durumu: Proje Aşamasında

Kastamonu-daday-(eflani-pınarbaşı)ayrımı Yolu
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 342.079.434,00 01.01.2006 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 34%

(kastamonu-ılgaz) Ayrımı- İhsangazi- Araç Yolu
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 210.960.374,00 01.01.2005 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 53%

Ulus-pınarbaşı-azdavay-ağlı Ayrımı Yolu
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 169.105.905,00 01.01.1997 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 18%

(kastamonu-korgun)ayrımı-tosya-7.bölge Hududu Yolu
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 378.170.078,00 01.01.2008 Proje Durumu: Devam Ediyor

Fiziki Gerçekleşme 98%

Zonguldak-bartın-amasra-kurucaşile-cide Yolu
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Ulaştırma ₺ 2.154.227.000,00 01.01.1997 Proje Durumu: Proje Aşamasında