İthalatçı ve İhracatçı Firma Sayısı(2010-2019)
Aylara Göre Dış Ticaret(Genel ticaret sistemi), 2019-2022
Yıllara Göre Toplam İthalat ve İhracat (Genel ticaret sistemi) 2013-2022
Ülkelere Göre İhracat, Kastamonu 2022 (Genel ticaret sistemi)
Ülkelere Göre İthalat, Kastamonu 2022 (Genel ticaret sistemi)
ISIC Rev4 Ürün Gruplarına Göre İhracat, 2022(Genel ticaret sistemi)
ISIC Rev4 Ürün Gruplarına Göre İthalat, 2022 (Genel ticaret sistemi)
İl bazında gayrisafi yurt içi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre, cari fiyatlarla, 2019-2021 (Bin TL)
İl bazında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2019-2021
KOSGEB Genel Bilgi (2020)
KOSGEB İşletme Sayısı (2010-2022)
KOSGEB KOBİ Finansman Destek Kredileri (2010-2017)
KOSGEB İlde Düzenlenen Girişimcilik Eğitimleri ( 2010-2019)
Kamu Gelir Türü (2022 Mart)
Kamu Giderleri (2022 Mart)
Kastamonu İli Su Potansiyeli ve Gelişme Durumu (2019)
Sicil Müdürlüklerine Bağlı Şirket Sayıları (2019)
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları (2021)
Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatif Verileri (2017-2021)
Ticaret İl Müdürlüğü Hal Kayıt Bildirimci Sayıları (2018-2021)