Yıllara Göre Toplam İthalat ve İhracat (İl Geneli Sayısal Verileri)(Genel ticaret sistemi)
Aylara Göre Dış Ticaret(Genel ticaret sistemi), 2019-2020
ISIC Rev4 Ürün Gruplarına Göre İhracat, 2019(Genel ticaret sistemi)
ISIC Rev Ürün Gruplarına Göre Aylık İthalat Eylül 2020(Genel Ticaret Sistemi)
ISIC Rev4 Ürün Gruplarına Göre İthalat, 2019(Genel ticaret sistemi)
ISIC Rev Ürün Gruplarına Göre Aylık İhracat Eylül 2020(Genel Ticaret Sistemi)
Ülkelere Göre İhracat, 2019(Genel ticaret sistemi)
Ülkelere Göre Aylık İthalat, Eylül 2020 (Genel Ticaret Sistemi)
Ülkelere Göre İthalat, 2019(Genel ticaret sistemi)
Ülkelere Göre Aylık İhracat, Eylül 2020(Genel Ticaret Sistemi)
İthalatçı ve İhracatçı Firma Sayısı
Sektörlere Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Bin TL)
KOSGEB Genel Bilgi
KOSGEB İşletme Sayısı
KOSGEB KOBİ Finansman Destek Kredileri
KOSGEB İlde Düzenlenen Girişimcilik Eğitimleri
Kamu Gelir Türü
Kastamonu İli Su Potansiyeli ve Gelişme Durumu
Sicil Müdürlüklerine Bağlı Şirket Sayıları
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Kamu Giderleri
Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatif Verileri
Ticaret İl Müdürlüğü Hal Kayıt Bildirimci Sayıları