Toplam İthalat ve İhracat (İl Geneli Sayısal Verileri)
Aylara Göre Dış Ticaret, 2018-2019
Fasıllara Göre İhracat, 2015-2018
Fasıllara Göre Aylık İhracat, Ekim 2019
Fasıllara Göre İthalat, 2015-2018
Fasıllara Göre Aylık İthalat, Ekim 2019
Ülkelere Göre İhracat, 2014-2018
Ülkelere Göre Aylık İhracat, Ekim 2019
Ülkelere Göre İthalat, 2014-2018
Ülkelere Göre Aylık İthalat, Ekim 2019
İthalatçı Ve İhracatçı Firma Sayısı
Sektörlere Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Bin TL)
Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
KOSGEB Genel Bilgi
KOSGEB İşletme Sayısı
KOSGEB KOBİ Finansman Destek Kredileri
KOSGEB İlde Düzenlenen Girişimcilik Eğitimleri
Kamu Gelir Türü
Kastamonu İli Su Potansiyeli ve Gelişme Durumu
Sicil Müdürlüklerine Bağlı Şirket Sayıları
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Kamu Giderleri
Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatif Verileri
Ticaret İl Müdürlüğü Hal Kayıt Bildirimci Sayıları