Aylara Göre Dış Ticaret (GTS) (2019-2022)
Yıllara Göre Toplam İthalat ve İhracat (GTS) (2013-2022)
Ülkelere Göre İhracat (GTS) (2022)
Ülkelere Göre İthalat (GTS) (2022)
Kamu Gelir Türü (2023 Nisan)
Kamu Giderleri (2023 Nisan)
Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatif Verileri (2017-2022)
Ticaret İl Müdürlüğü Hal Kayıt Bildirimci Sayıları (2018-2022)
ISIC Rev4 Ürün Gruplarına Göre İhracat (GTS) (2022)
Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Bilgileri (2023)
ISIC Rev4 Ürün Gruplarına Göre İthalat (GTS) (2022)
İthalatçı ve İhracatçı Firma Sayısı
KOSGEB Genel Bilgi
KOSGEB İşletme Sayısı
KOSGEB KOBİ Finansman Destek Kredileri
KOSGEB İlde Düzenlenen Girişimcilik Eğitimleri
Kastamonu İli Su Potansiyeli ve Gelişme Durumu
Sicil Müdürlüklerine Bağlı Şirket Sayıları